سالن چاپ افست

این مجموعه ی مجهز با در اختیار داشتن به روزترین و پیشرفته ترین ماشین آلات چاپ در کشـور توانسـته تمـامی انتـظـارات  مصرف کنندگان را برآورده سازد.

دارای لاین کامل طراحی، لیتوگرافی و چاپ مجلات، کاتالوگ، بروشور، پوستر، جعبه، برچسب، پاکت سازی، فولدر، ساک خرید، کتاب، ست اداری (تراکت، کارت، یادداشت، سربرگ)، زونکن و...

ماشین آلات افست:

مـــاشیـن چــــاپ 5/4 ورقی 5 رنـــگ هـــایدلــــبـرگ - مـــاشیـن چــــاپ 5/4 ورقی 4 رنـــگ هـــایدلـبـــــرگ - مـــاشیـن چــــاپ 5/4 ورقی تـک رنـگ هـــــایـدلـبرگ - مـــاشیـن چــــاپ 2 ورقی 5 رنگ SM هـــایـدلـــبـرگ - ماشین چاپ 2 ورقی 4 رنگ SM هایدلبرگ{2دستگاه} - مــاشیـن چـــاپ 2 ورقـــی 2 رنگ SM هــایــدلــبرگ - مـــــاشـیــن چـــــــاپ مســــــطـــــح (مــــلــــــــــخـــی) - مــــاشـیـن چـــــاپ ا ورقی 5 رنگ SM هایــدلــبــرگ

تـجـهیزات لـیـتـوگـرافـی: پــلــیـــت ســـتــر و ایـمـیــــج سـتــــر تــــا 5/4 ورقـی