صحافی

این واحد ازمجهزترین ماشین آلات صحافی دوخت ، چسب و فنر بهره می گیرد به طوری که با کمترین میزان خطا و با خروجی بالای روزانه  توانسته رکورد عجیبی را ثبت نماید. . صحافی کتاب، مجلات، سررسید، تقویم و...

تجهیزات صحافی:

صحــافـی دوخـت منگــنه (تخت و لـوپ) صحـافی چسب گـرم (شومیز) {2دستگاه} ورق تاکنی {3 دستگاه} جلد سازی سخت و خط کامل پـانچ و فنر